Ing. Pavel Rudolf - investice na světových trzích
„Investoři by si měli pamatovat, že nadšení a výdaje jsou jejich nepřátelé. A pokud trvají na načasování investic, tak by měli být vystrašení, když jsou ostatní nenasytní. A měli by být nenasytní, když jsou ostatní vystrašení.“ – Warren Buffet

Rozumně budujte majetek

Nyní máte svoji investici. Buď jednorázovou, to znamená, že vám ve světové ekonomice pracuje balík peněz nebo pravidelnou, každý měsíc si navyšujete počet podílů ve fondech jejich nákupem za aktuální cenu. Tento model může vydržet věky a nemusí se nic stát, ovšem tato iluzorní představa a naděje vás vyvede z omylu třeba už příští rok tím, že se nějakým způsobem přeskupí peníze v ekonomice a hodnota vašich investic poklesne pod hodnotu, kterou jste do investice poslali. O kolik procent, to je různé a stává se to hlavně ze začátku investování, kdy ještě nemáte vytvořený dostatečný zisk, který by korigoval případně rozdíly v hodnotě vašeho majetku.

Jak se zachovat? Ze všeho nejdříve si zkontrolujte, jestli máte stejný počet podílů, jako před krizí. No samozřejmě všechny, nic jste neprodali. Takže jste nešli a nikomu neodevzdali své peníze. Jen vaše podíly mají dočasně nižší hodnotu. O tom, kolik krizí nás potkalo a kolik nás jich ještě čeká není třeba spekulovat. Krize byly a budou. A ze všech krizí jsme se dostali. Jak vidíte na obrázku vlevo. Schválně si ho rozklikněte a pokochejte se.

Vydělat na krizi můžete jedině tak, že budete investovat další peníze ve chvíli, kdy je krize největší. Chce to samozřejmě kuráž, ale vyplatí se. O tom mluví Warren Buffett v citátu nahoře.

Udržte si majetek

Máte vybudován majetek? Co dál? Nechte ho pracovat. Jednoduše ho nechte pracovat. To je výhoda investic (ne spekulací), kde podporujete svými penězi byznys někoho jiného. Firmy, do kterých jste investovali, se vám odvděčí dividendou (podílem na zisku). A ten se vám v otevřeném podílovém fondu znovu mění na podíly a jejich cena stoupá. Když si rozkliknete obrázek vpravo, zjistíte, že vděčnost má v tuto chvíli hodnotu 120%. Máte dvojnásobek majetku. Po šestnácti letech a třech krizích, kdy jste vydrželi a na své podíly nesáhli, jen je nechali pracovat. A pokud se na stejném fondu podíváme na historii 20 let, tak jste na hodnotě +310%. Tady bezezbytku platí, že "Čas jsou peníze."

„Wall street je jediné místo, kde lidé jezdící v Rolls Royce si chodí pro radu od lidí, kteří jezdí metrem.“ – Warren Buffet

Renta

Renta jsou jednoduše peníze, které vám budou chodit každý měsíc na účet aniž byste hnuli prstem. Kdo to jednou zažije, už nikdy nebude chtít nic jiného. Zvláště, jestli renta pokrývá jeho nároky. Ten, kdo si majetek vytvořil investicemi do byznysů, ať už svých nebo cizích, ten ví, že renta je zasloužená odměna za celoživotní práci. Rentu z investic můžete pobírat buď ve výši úroků, pak se Váš majetek nenižuje, vyšší než úroky, pak se váš majetek snižuje nebo nižší než úroky a pak se váš majetek dokonce zvyšuje.

Na obrázku vlevo je znázorněna pravidelná investice 2.000Kč měsíčně po dobu 20 let a poté výběr 20.000Kč měsíčně také po dobu také 20 let. Žlutá čára je stav účtu, modrá pak stav investic. Nahoru je to pravidelné investování a dolů výběr renty. Prosím, je to příklad. Fond je aktivní a data jsou reálná. Neberu v úvahu inflaci, měny ani situaci a platy občanú v Československu před 40 lety. Chci jen ukázat, že to jde. Rozklikněte si obrázek a uvidíte, že za investici 480.000Kč máte dnes vybráno skoro 5 milionů na rentě a na účtu stále 3,2 milionu Kč. Velmi slušný výsledek.

Důležitá věc při ochraně vašeho majetku je také míra dostupnosti. Jak moc práce dá případným zájemcům se k vašemu majetku dostat. A tady upozorňuji na velkou výhodu uložení vašeho majetku na majetkovém účtu v zahraničí. Jednak nikdo v Čechách neví, že ho tam máte a jednak je velký problém se k němu doatat, není-li osoba vlastníkem.

Svěřenský fond neboli Trust

Svěřenský fond je nový fenomén v občanském zákoníku. Sice něco podobného už v něm bylo až do roku 1925, ale nebylo to právě toto. Svěřenský fond zakládá osoba, která má majetek jakéhodkoli druhu (kapitálový, nemovitostní i intelektuální) proto, aby svůj majetek ochránila před zásahy zvenčí. Vložením do svěřenského fondu o něj právně přijde, ale správným nastavením systému beneficientů a výběrem dobrého správce může tento majetek pracovat dlouhou dobu ke spokojenosti všech beneficientů. Majetku se nedotknou ani jejich případne dluhy nebo exekuce.

Definice svěřenského fondu je následující :
Svěřenský fond je forma správy jakéhokoliv majetku, který se vytváří jeho vyčleněním z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Tento účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. „bez vlastníka“, a stává se majetkem anonymním - samostatným. Zakladatel svěřenského fondu si určí svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat, avšak spravedlivý nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený Beneficient. Ten v souladu s konkrétními podmínkami svěřenského fondu, tzv. „statutu“, pobírá užitky, příjmy či jiné plody tohoto svěřenského fondu, avšak s jeho podstatou nemůže žádným způsobem nakládat. Díky tomuto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele.

Se založením a řízením svěřenského fondu se na mě můžete s důvěrou obrátit. Napište mi, zavolejte nebo vyplňte formulář níže.