Ing. Pavel Rudolf - investice na světových trzích - rozumná příprava na důchod
„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.“ – Charlie Chaplin

Jak tedy začít?

Nejdřív je třeba vědět, proč chcete budovat majetek. Proč všechno neutratit. Tak třeba proto, že dnes důchodci berou průměrně 45% průměrné mzdy a nezávislí ekonomové z think-tanku IDEA akademického institutu CERGE-EI spočítali, že v roce 2050 to bude jen 25%. Nebo proto, že chcete dětem ušetřit na školu a pokud na ní nepůjdou, usnadnit jim start do života. Nebo vám prostě zbývají peníze a teď zrovna nevíte, co s nimi. V každém případě ale musíte vědět PROČ.

Když víte proč, bude třeba si o svých penězích popovídat s odborníkem. S investičním poradcem, se mnou. Na schůzku se můžete připravit, jak, to napíšu dále. Bude třeba probrat vaše příjmy a výdaje, udělat si jasno v tom, kde jaký majetek máte a jaké příjmy z něho plynou. Pak bude třeba probrat vaše cíle a sny jak z krátkodobého, tak ze střednědobého a dlouhodobého pohledu. Peníze tu nejsou jen od toho, abyste je "škudlili" někde na účtu nebo v investicích, ale jsou tu i od toho, abyste ŽILI.

Dokumentem, který mnoha lidem otevřel oči, je finanční analýza. Vím, jak je nepříjemné, když se vás invesiční poradce někde v kanceláři ptá na věci, které má na starosti například partner a vy o nich moc nevíte. Proto mám pro vás

finanční dotazník

který si můžete stáhnout a vyplnit i s partnerem v pohodlí domova, bez stresu a v pohodě. Tento dotazník pak bude odrazovým můstkem pro další práci, proto ho prosím vyplňte velice pečlivě.

Dalším bodem, který je třeba rozhodnout a který vyplývá z vyplněného dotazníku, je způsob investice. Pokud o investicích dosud víte jen málo, doporučuji si projít

krátký investiční kurz

kde získáte informace, na jejichž základě se budete moci kvalifikovaně rozhodnout, jestli budete investovat pravidelně nebo jednorázově a jak velkou částku. Je mezi pravidelně/jednorázově nějaký rozdíl? Samozřejmě je. Jako pravidelný investor využíváte poklesu trhů k nákupu většího množství podílů za stejnou investovanou částku. To je výhoda, která se projevuje hlavně ze začátku, kdy máte v investicích ještě málo peněz. S rostoucím počtem nakoupených podílů se tento efekt zmenšuje. O to více se vám ale zhodnotí podíly, nakoupené v propadech právě ze začátku. Jak se pravidelný investor vyrovná s propadem si můžete přečíst v jednom z mých článků na blogu.

Pro začátek investování je důležité i KAM dát své peníze. Můžete investovat sami přes platformu, můžete investovat s pomocí finančního poradce, který vám pošle peníze do českých fondů nebo můžete investovat se mnou do aktivně spravovaných portfolií privátního bankovnictví a mít účet vedený u PartnerBank AG v Linci a registrovaný u centrálního depozitáře.

Nabídka potrfolií PartnerBank

Proč jsem zvolil tuto cestu? Většina českých bank a obchodníků s cennými papíry na českém trhu drží peníze svých klientů na sběrném účtu. Jednoduše proto, že se jim nevyplatí kvůli malým částkám zakládat majetkové účty, registrované u centrálního depozitáře a starat se o ně. Proto je vše zadarmo. I když se dušují, že Vás majetek je oddělen od majetku banky, sběrný účet je vedený bankou a majetek, který na něm je uložený, účetně patří bance. Proto byl vytvořen Garanční fond obchodníků s cennými papíry, kde se hned na první stránce ve čtyřech paragrefech dozvíte, že :

§1 ... Garanční fond zajišťuje výplatu náhrad zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům
Proč, když majetek klientů je podle nich majetkem klientů a ne obchodníka? Jestli to není o tom, že mohou s vaším majetkem dělat co se jim zlíbí a dokonce ho i dávat do zástavy. I když je to zákonem zakázáno a každý obchodník by měl mít kontrolní systém, který předchází takovým excesům. Ale na co pak garanční fond?
§2 ... Garanční fond poskytuje náhradu za 90% nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 000 EUR.
Takže hned v úvodu jste -10% a 20.000EUR je cca půl milionu. Ale vy na důchod potřebujete nainvestovat několik set tisíc a zhodnotit je na několik milionů. A ty vám v případě krachu brokera nikdo nedá zpět. Víte, kdy vám z garančního fondu vyplatí víc a sice až 200.000EUR? Jedině tehdy, kdy majetek prokazatelně pochází z dědictví a dali jste ho do investic ne dříve, než před třemi měsíci.
§4 ...Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Ale Česká národní banka může ve výjimečných připadech tuto lhůtu prodloužit.
Když nejsou peníze v garančním fondu, tak klidně na několik let. Představte si, kdyby zkrachovala nějaká větší banka. A kde jsou Vaše peníze?

Partner Bank AG je investiční banka, která se specializuje na ochranu proti inflaci a zhodnocování majetku svých klientů. Dělá to už od roku 1992 a dělá to dobře. Na svém účtu u Partner Bank můžete mít i investice (pokud jsou obchodovatelné na burze), které jste udělali v minulosti. Máte tak jeden účet se všemi svými investicemi a navíc je to Váš účet, registrovaný u centrálního depozitáře v Rakousku. Přehledně, s online přístupem. Jen na okraj. Za posledních 10 let vydělalo portfolio TCC Dynamic průměrně 15% ročně. Je to portfolio složené především z kvalitních akcií podniků, které tu budou ještě za 20 let a jejichž výrobky denně používáte. O něj se stará portfoliomanažer se svým týmem a když je to nutné, některé akciové tituly prodá a jiné zase nakoupí. Bez nutnosti vašeho zásahu. Přečtěte si pár příběhů firem, které můžete mít v portfoliu. Nakonec srovnejte výkonnost s penězi, uloženými v bance nebo státními dluhopisy. Je to zajímavější, ne? Třešnička nakonec, máme portfolio i pro konzervativní investory se špičkovými dluhopisy a dluhopisovými fondy.

A nakonec, jaký je rozdíl mezi investičním a finančním poradenstvím. Finanční poradce vám "udělá všechno". Pojistky, hypotéky, půjčky, investice... Jakým způsobem rozmístí vaše peníze do jednotlivých produktů je dáno tím, kolik za jednotlivé produkty dostane peněz. Vy nemusíte platit nic, on je placen těmi, kdo produkty poskytují. Co z toho vyplývá? Budete mít hlavně ty produkty, které přinesou poradci nejvíc peněz (dnes pojistky) a od těch poskytovatelů, kteří platí nejvíc. Proč by se jinak s vámi zdržoval?
Investiční poradce (to dělám já) si za svoji práci nechá zaplatit a věnuje se jen investicím a hypotékám. Hypotéku vám může sjednat tak, abyste ve finále nezaplatili žádné úroky (lépe aby vám na konci splácení hypotéky zbyly peníze zhruba ve výši zaplacených úroků). A investice vám může rozdělit tak, abyste v důchodu mohli brát zajímavou rentu. Pracuje pro vás a vybírá vám produkty, které nejlépe odpovídají tomu, čeho chcete se svými penězi dosáhnout a od těch investičních skupin, které nejlépe splňují vaše požadavky. Sami si zvolte, kdo je pro vás lepší.

„Linka mezi investování a spekulováním je jasně daná. Ale stává se rozmazanou, pokud investoři zažili veliké úspěchy. Nic nezabíjí racionální uvažování více, než bezpracné vydělání velkého množství peněz.“ – Warren Buffet